Napas ban hành quy định đảm bảo an toàn thanh toán thẻ

Napas ban hành quy định đảm bảo an toàn thanh toán thẻ

Tin tức sự kiện    22/12/2021 08:40
Chia sẻ qua:
Công ty Napas phối hợp Chi hội Thẻ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành Quy định chuyển đổi trách nhiệm rủi ro đối với giao dịch giả mạo.

Quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 nhằm bảo vệ quyền lợi của các ngân hàng và tổ chức tài chính đã thực hiện nâng cấp, chuyển đổi đáp ứng Bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa; thúc đẩy chuyển đổi thẻ, thiết bị chấp nhận thẻ.

Quy định chuyển đổi trách nhiệm nêu rõ: khi phát sinh tổn thất do thẻ giả mạo, tránh nhiệm thuộc về Tổ chức phát hành thẻ, Tổ chức thanh toán thẻ chưa thực hiện chuyển đổi hoặc xử lý giao dịch không tuân theo Bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Cụ thể, Tổ chức phát hành thẻ khi cấp phép thực hiện giao dịch sẽ chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp phát sinh rủi ro của thẻ giả mạo. Chuyển đổi trách nhiệm là việc khi phát sinh giao dịch giả mạo liên quan đến thẻ, Tổ chức phát hành thẻ chuyển rủi ro sang Tổ chức thanh toán thẻ trong trường hợp chưa thực hiện nâng cấp, chuyển đổi các thiết bị chấp nhận thẻ chip.

Quy định được áp dụng cho tất cả tổ chức, bao gồm cả thẻ chip có dải từ (thẻ lai) khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về việc chuyển đổi trách nhiệm.

Ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh Napas cho biết, Bộ quy định ban hành trên cơ sở đồng thuận của các ngân hàng và tổ chức thành viên. Quy định giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

"Với vai trò là đơn vị chuyển mạch, Napas có trách nhiệm vận hành hệ thống hoạt động liên tục, thông suốt và phát triển hạ tầng thanh toán thẻ đa dịch vụ, đồng bộ và an toàn", ông Hùng nhấn mạnh.

Hiện tại, 43 tổ chức thành viên đã sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật chấp nhận và phát hành thẻ tuân thủ tiêu chuẩn về thẻ chip nội địa. Trong đó 7 ngân hàng đầu tiên đã hoàn thành 100% công tác chuyển đổi là MB, LienVietPostBank, VietBank, Standard Chartered, Hongleongbank, IBK Hồ Chí Minh, IBK Hà Nội.

Nguồn: Vnexpress.net