Máy in thẻ HID Fargo

Máy khắc laser HID ELEMENT LE Máy khắc laser HID ELEMENT LE Máy in thẻ HID Fargo Xem chi tiết
Máy khắc laser HID ELEMENT LE

Máy in thẻ HID Fargo

Công nghệ: Khắc laser 2 mặt

Độ phân giải: 600dpi

Tốc độ: Lên tới 300 thẻ/h

Khay thẻ vào/ra: 400/400 thẻ

Mã hóa: Thẻ từ, thẻ thông minhXem chi tiết
Máy in phun và khắc laser HID Element Máy in phun và khắc laser HID Element Máy in thẻ HID Fargo Xem chi tiết
Máy in phun và khắc laser HID Element

Máy in thẻ HID Fargo

Công nghệ in: UV-cured inkjet 2 mặt

Độ phân giải: 600x1200dpi

Tốc độ in: 300 thẻ/h

Khay thẻ vào/ra: 400/400 thẻ

Tùy chọn: Mã hóa thẻ từ, thẻ thông minhXem chi tiết
Máy in thẻ INK1000 Máy in thẻ INK1000 Máy in thẻ HID Fargo Xem chi tiết
Máy in thẻ INK1000

Máy in thẻ HID Fargo

Công nghệ n: In mực bằng nhiệt 1 mặt

Độ phân giải: 600x1200dpi

Tốc độ in: Lên tới 100 thẻ/h

Khay thẻ vào/ra: 100/30 thẻ

Tùy chọn: Mã hóa thẻ từ, thẻ thông minhXem chi tiết
Máy in thẻ HDP6600 Máy in thẻ HDP6600 Máy in thẻ HID Fargo Xem chi tiết
Máy in thẻ HDP6600

Máy in thẻ HID Fargo

Phương thức in: Retrasfer 1 hoặc 2 mặt

Độ phẩn giải: 600 dpi

Tốc độ in: Lên tới 230 thẻ/ giờ

Khay thẻ vào/ra: 100/200 thẻ

Option: Mã hóa thẻ từ, thẻ thông minhXem chi tiết
Máy in thẻ HDP600ii Máy in thẻ HDP600ii Máy in thẻ HID Fargo Xem chi tiết
Máy in thẻ HDP600ii

Máy in thẻ HID Fargo

Phương thức in: In chuyển đổi 2 mặt

Độ phân giải: 600 dpi

Tốc độ in: 60 giây/ thẻ

Khay thẻ vào/ra: 100/200 thẻ

Mã hóa: Thẻ từ, thẻ thông minhXem chi tiết
Máy in thẻ HDP5000 ID Máy in thẻ HDP5000 ID Máy in thẻ HID Fargo Xem chi tiết
Máy in thẻ HDP5000 ID

Máy in thẻ HID Fargo

Phương thức in: In nhiệt 1 hoặc 2 mặt

Độ phân giải: 300 dpi

Tốc độ: Từ 75 đến 150 thẻ/ giờ

Khay thẻ vào/ra: 100/200 thẻ

Tùy chọn: Mã hóa thẻ từ, thẻ thông minhXem chi tiết
Máy in thẻ DTCii Plus Máy in thẻ DTCii Plus Máy in thẻ HID Fargo Xem chi tiết
Máy in thẻ DTCii Plus

Máy in thẻ HID Fargo

Phương thức in: In nhiệt lật mặt

Độ phân giải: 300 dpi

Tốc độ: 8-14 giây/ thẻ

Khay thẻ vào: 2 khay mỗi khai 100 thẻ

Khay thẻ ra: 20 thẻXem chi tiết
Máy in thẻ kết hợp cán màng DTC5500LMX Máy in thẻ kết hợp cán màng DTC5500LMX Máy in thẻ HID Fargo Xem chi tiết
Máy in thẻ kết hợp cán màng DTC5500LMX

Máy in thẻ HID Fargo

Phương thức in: In nhiệt 2 mặt

Cán màng: 2 mặt

Độ phân giải 300dpi

Tốc độ in đơn sắc: 6s/ thẻ

Tốc độ in màu: 16s/ thẻXem chi tiết
Máy in thẻ DTC4500e Máy in thẻ DTC4500e Máy in thẻ HID Fargo Xem chi tiết
Máy in thẻ DTC4500e

Máy in thẻ HID Fargo

Phương thức in: In nhiệt 1 hoặc 2 mặt

Độ phân giải: 300 dpi

Tốc độ in đơn sắc: 6s/ thẻ

Tốc độ in màu: 16s/ thẻ

Khay thẻ vào/ra: 200/100 thẻXem chi tiết
Máy in thẻ DTC4250e Máy in thẻ DTC4250e Máy in thẻ HID Fargo Xem chi tiết
Máy in thẻ DTC4250e

Máy in thẻ HID Fargo

Phương thức in: In nhiệt 1 hoặc 2 mặt

Độ phân giải: 300 dpi

Tốc độ in đơn sắc: 6s/ thẻ

Tốc độ in màu: 16s/ thẻ

Khay thẻ vào/ ra: 100/100 thẻXem chi tiết
Máy in thẻ DTC1500 Máy in thẻ DTC1500 Máy in thẻ HID Fargo Xem chi tiết
Máy in thẻ DTC1500

Máy in thẻ HID Fargo

Phương thức in: In nhiệt thăng hoa

Độ phân giải: 300 dpi

Tốc độ in màu: 16s/ thẻ

Tốc độ in đơn sắc: 6s/ thẻ

Khay thẻ vào/ ra: 100/100 thẻXem chi tiết
Máy in thẻ DTC1250e Máy in thẻ DTC1250e Máy in thẻ HID Fargo Xem chi tiết
Máy in thẻ DTC1250e

Máy in thẻ HID Fargo

Phương thức in: In nhiệt 1 hoặc 2 mặt

Độ phân giải: 300 dpi

Tốc độ in đơn sắc: 6s/ thẻ

Tốc độ in màu: 16s/ thẻ

Khay thẻ vào/ra: 100/30 thẻXem chi tiết