Matica - Ý

Máy dập thẻ S7000 Máy dập thẻ S7000 Matica - Ý Xem chi tiết
Máy dập thẻ S7000

Matica - Ý

In nhiệt, dập nổi, in chìm: 1000-1200 thẻ/ giờ

Dập nổi mặt trước hoặc khắc chìm mặt sau hoặc cả 2 bề mặt thẻ.

Mã hóa từ 3 track chuẩn ISO 7811 với 4000 và 2750 Oe (HICO) và 300 Oe (LOCO)

Mã hóa EMV với trạm mã hóa SILO IC Smartware lên tới 12 trạm mã hóa hoàn toàn mới, kết hợp perso thẻ contact và contactlesst chuẩn ISO 14443 A/B, ISO 7816 và Mifare.

Trống dập 72 kí tự. Kí tự chuẩn quốc tế, Visa, MasterCard:OCR-A1, OCR-B1, OCR-B4.Xem chi tiết
Máy dập thẻ S6200GE Máy dập thẻ S6200GE Matica - Ý Xem chi tiết
Máy dập thẻ S6200GE

Matica - Ý

In và dập nổi: Lên tới 600 thẻ/giờ

Trống dập 98 kí tự, 1 trạm phủ nhũ và 1 trạm Cariage

Mã hóa từ 3 track chuẩn ISO 7811 với 4000 và 2750 Oe (HICO) và 300 Oe (LOCO)

Trạm in nhiệt tốc độ cao S1 cùng với trạm lật mặt ( cho in 2 mặt thẻ)

Trống dập 98 kí tự. Kí tự chuẩn quốc tế, Visa, MasterCard:OCR-A1, OCR-B1, OCR-B4.Xem chi tiết
Máy dập nổi S3300e Máy dập nổi S3300e Matica - Ý Xem chi tiết
Máy dập nổi S3300e

Matica - Ý

Tốc độ: 50-100 thẻ/ giờ

Định dạng thẻ: ISO CR80, PET, PVC

Mã hóa: Thẻ từ, thẻ tiếp xúc và không tiếp xúc

Khóa điện tử

Đạt chuẩn VISA, MasterXem chi tiết
Máy dập thẻ S3400 Máy dập thẻ S3400 Matica - Ý Xem chi tiết
Máy dập thẻ S3400

Matica - Ý

Mã từ, dập nổi, khắc chìm - đầy đủ chu kì: 58s

Khắc chìm trước/sau

Mã hóa từ: 3-track ISO HiCo / LoCo, JIS2

EMV - kết hợp cá thẻ hóa thẻ contact và contactless

Vật liệu thẻ Thẻ CR 80 PVC - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm) 0,64 mm - 0,89 mm (25 mils đến 35 mils)Xem chi tiết
Máy dập thẻ S3500 Máy dập thẻ S3500 Matica - Ý Xem chi tiết
Máy dập thẻ S3500

Matica - Ý

Mã từ, dập nổi, khắc chìm - đầy đủ chu kì: 58s

Khắc chìm trước/sau

Mã hóa từ 3 track chuẩn ISO 7811 với 4000 và 2750 Oe (HICO) và 300 Oe (LOCO)

EMV - kết hợp cá thẻ hóa thẻ contact và contactless

Vật liệu thẻ Thẻ CR 80 PVC - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm) 0,64 mm - 0,89 mm (25 mils đến 35 mils)Xem chi tiết
Máy dập thẻ S5200E Máy dập thẻ S5200E Matica - Ý Xem chi tiết
Máy dập thẻ S5200E

Matica - Ý

Hiệu suất: Lên tới 500 thẻ/giờ

Trống dập 98 kí tự 1 trạm phủ nhũ và 1 trạm Cariage

Mã hóa từ 3 track chuẩn ISO 7811 với 4000 và 2750 Oe (HICO) và 300 Oe (LOCO)

Khay thẻ đầu vào 600 + 600 khay thẻ đầu ra và khay lỗi Trống dập 98 kí t

Tipping tùy thuộc ( mặt trước, mặt sau)Xem chi tiết
Máy dập thẻ S6200E Máy dập thẻ S6200E Matica - Ý Xem chi tiết
Máy dập thẻ S6200E

Matica - Ý

Hiệu suất: Lên tới 600 thẻ/giờ

Trống dập 98 kí tự, 1 trạm phủ nhũ và 1 trạm Cariage

Mã hóa từ 3 track chuẩn ISO 7811 với 4000 và 2750 Oe (HICO) và 300 Oe (LOCO)

Khay thẻ đầu vào 600 + 600 khay thẻ đầu ra và khay lỗi Trống dập 98 kí t

Tipping tùy thuộc ( mặt trước, mặt sau)Xem chi tiết