Máy dập nổi S3300e

  • Hãng sản xuất:
  • Bảo hành:
  • Lượt xem: 173

S3300e là máy dập nổi thẻ tài chính để bàn dựa trên công nghệ dành cho máy tập trung của Matica. Các module dập nổi và phủ nhũ phù hợp với việc phát hành thẻ tại các chi nhánh của ngân hàng.