Đầu đọc thẻ HID

iCLASS SE RB25F iCLASS SE RB25F Đầu đọc thẻ HID Xem chi tiết
iCLASS SE RB25F

Đầu đọc thẻ HID

Công nghệ hình ảnh: Cảm biến đa hình ảnh được cấp bằng sáng chế

Công nghệ xác thực: iCLASS® Seos™, iCLASS SE, iCLASS Legacy, MIFARE® Classic, MIFARE Plus MIFARE DESFire® Mobile Credential BLE/NFC

Chức năng sinh trắc học: 1:1, 1:NXem chi tiết
iCLASS SE® RKLB40 iCLASS SE® RKLB40 Đầu đọc thẻ HID Xem chi tiết
iCLASS SE® RKLB40

Đầu đọc thẻ HID

Kích thước: 12.2 cm x 15.6 cm x 3.0 cm

Chuẩn thẻ 13.56 MHz: iCLASS Seos® , iCLASS SE, iCLASS®, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®EV1

Giao thức: OSDPXem chi tiết
HID® iCLASS SE® R15 HID® iCLASS SE® R15 Đầu đọc thẻ HID Xem chi tiết
HID® iCLASS SE® R15

Đầu đọc thẻ HID

Kích thước: 4.8 cm x 15.3 cm x 2.3 cm

Chuẩn thẻ 13.56 MHz: iCLASS Seos® , iCLASS SE, standard iCLASS®, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®EV1

Giao thức: OSDPXem chi tiết
HID® iCLASS SE® RMK40 HID® iCLASS SE® RMK40 Đầu đọc thẻ HID Xem chi tiết
HID® iCLASS SE® RMK40

Đầu đọc thẻ HID

Kích thước: 11.4 cm x 11.8 cm x 3.0 cm

Chuẩn thẻ 13.56MHz: 11.4 cm x 11.8 cm x 3.0 cmiCLASS Seos® , iCLASS SE, iCLASS®, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®EV1

Giao thức: OSDPXem chi tiết
HID® iCLASS SE® R10 HID® iCLASS SE® R10 Đầu đọc thẻ HID Xem chi tiết
HID® iCLASS SE® R10

Đầu đọc thẻ HID

Kích thước: 4.8 cm x 10.3 cm x 2.3 cm

Chuẩn thẻ 13.56 MHz: iCLASS Seos® , iCLASS SE, standard iCLASS®, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®EV1

Giao thức: OSDPXem chi tiết
HID® iCLASS SE® RM40 HID® iCLASS SE® RM40 Đầu đọc thẻ HID Xem chi tiết
HID® iCLASS SE® RM40

Đầu đọc thẻ HID

Kích thước: 11.4 cm x 11.8 cm x 3.0 cm

Chuẩn thẻ 13.56 MHz: iCLASS Seos® , iCLASS SE, iCLASS®, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®EV1

Giao tiếp: OSDPXem chi tiết
HID® iCLASS SE® R10 HID® iCLASS SE® R10 Đầu đọc thẻ HID Xem chi tiết
HID® iCLASS SE® R10

Đầu đọc thẻ HID

Kích thước: (4,8 cm x 10,3 cm x 2,3 cm)

Chuẩn thẻ 13.56 MHz: iCLASS Seos® , iCLASS SE, standard iCLASS®, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®EV1

Giao thức: OSDPXem chi tiết
HID® iCLASS SE® U90 HID® iCLASS SE® U90 Đầu đọc thẻ HID Xem chi tiết
HID® iCLASS SE® U90

Đầu đọc thẻ HID

Phạm vi đọc: 3-5m

Tần số: 865 - 868 MHz / 902 - 928 MHz tùy thuộc vào quy định của khu vực

Chuẩn thẻ tương thích: HID, SIO UHF, UHF EPC, Class 1, Gen 2 ISO 18000-6C credentials

Chống nước: IP65Xem chi tiết
HID® Signo™ Keypad Reader 40K HID® Signo™ Keypad Reader 40K Đầu đọc thẻ HID Xem chi tiết
HID® Signo™ Keypad Reader 40K

Đầu đọc thẻ HID

Kích thước: 80 mm x 121.5 mm x 21.5 mm

Chuẩn 13.56 MHz: Seos®, iCLASS SE, iCLASS®, MIFARE DESFire®EV1/EV2 MIFARE® Classic.

Chuẩn 125 KHz: HID Prox®, Indala® Prox, Dorado® Prox, EM Prox legacy contactless credentials

Giao thức: OSDPXem chi tiết
HID® Signo™ Keypad Reader 20K HID® Signo™ Keypad Reader 20K Đầu đọc thẻ HID Xem chi tiết
HID® Signo™ Keypad Reader 20K

Đầu đọc thẻ HID

Kích thước: 45 mm x 121.5 mm x 21.5 mm

Chuẩn thẻ 13.56 MHz: Seos®, iCLASS SE, iCLASS®, MIFARE DESFire®EV1/EV2 MIFARE® Classic.

Chuẩn thẻ 125 kHz: HID Prox®, Indala® Prox, Dorado® Prox, EM Prox legacy contactless credentials

Kết nối: OSDPXem chi tiết
HID® Signo™ Reader 20 HID® Signo™ Reader 20 Đầu đọc thẻ HID Xem chi tiết
HID® Signo™ Reader 20

Đầu đọc thẻ HID

Kích thước: 45 mm x 121.5 mm x 19.5 mm

Chuẩn thẻ 13.56 MHz: Seos®, iCLASS SE, iCLASS®, MIFARE DESFire®EV1/EV2 MIFARE® Classic.

Chuẩn thẻ 125 kHz: HID Prox®, Indala® Prox, Dorado® Prox, EM Prox legacy contactless credentials

Giao thức: OSDPXem chi tiết
HID® Signo™ Reader 40 HID® Signo™ Reader 40 Đầu đọc thẻ HID Xem chi tiết
HID® Signo™ Reader 40

Đầu đọc thẻ HID

Tần số đọc: 13.56 MHz - 125 KHz

Chuẩn thẻ (13.56 MHz): Seos®, iCLASS SE, iCLASS®, MIFARE DESFire®EV1/EV2 MIFARE® Classic.

Chuẩn thẻ (125 kHz): HID Prox®, Indala® Prox, Dorado® Prox, EM Prox legacy contactless credentialXem chi tiết