Máy in Tag giá Edikio

Máy in Tag Edikio tag Duplex Máy in Tag Edikio tag Duplex Máy in Tag giá Edikio Xem chi tiết
Máy in Tag Edikio tag Duplex

Máy in Tag giá Edikio

Phương thức in: Nhiệt lật mặt màu và đơn sắc

Độ phân giải: 300x600 dpi

Tốc độ in đơn sắc: 490cph (màu trắng)/ 600cph (màu đen)

Tốc độ in màu: 185cph

Khay thẻ Vào/Ra: 100/100 thẻXem chi tiết
Máy in Tag Edikio tag Flex Máy in Tag Edikio tag Flex Máy in Tag giá Edikio Xem chi tiết
Máy in Tag Edikio tag Flex

Máy in Tag giá Edikio

In thẻ Tag màu và đơn sắc

Tốc độ in đơn sắc: Lên tới 360 thẻ/h

Tốc độ in màu: 135 thẻ/h

Khay thẻ đầu vào: 50 thẻ

Khay thẻ đầu ra: 25 thẻXem chi tiết
Máy in Tag Edikio tag Acces Máy in Tag Edikio tag Acces Máy in Tag giá Edikio Xem chi tiết
Máy in Tag Edikio tag Acces

Máy in Tag giá Edikio

In thẻ Tag đơn sắc

Tốc độ in màu Đen: 265cph

Tốc độ in màu Trắng: 240cph

Loại thẻ: PVC, thẻ giấy, PLA/WoodXem chi tiết