NBS - Mỹ

Máy đóng gói thẻ NBS 1500 Máy đóng gói thẻ NBS 1500 NBS - Mỹ Xem chi tiết
Máy đóng gói thẻ NBS 1500

NBS - Mỹ

Tốc độ: Lên tới 1700 thẻ/h

Kiếu gấp: C, Z, V

Có thể gắn được 4 thẻ/ 1 phong bìXem chi tiết
Máy cá thể hóa NBS Horizon Máy cá thể hóa NBS Horizon NBS - Mỹ Xem chi tiết
Máy cá thể hóa NBS Horizon

NBS - Mỹ

Khay chứa thẻ: 2 khay mỗi khay 250 thẻ

Trống dập: Lên tới 3 trống

Tốc độ: Lên tới 1500 thẻ/hXem chi tiết