Máy đóng gói thẻ NBS 1500

  • Hãng sản xuất: NBS - Mỹ
  • Bảo hành: 12 tháng
  • Lượt xem: 59

Máy đóng gói thẻ NBS 1500
Hệ  thống  đóng gói thẻ NBS-1500  được  thiết  kế  để  hoạt  động  phù  hợp  với  dòng  máy cá thể  hóa  thẻ  Horizon  hoặc  hoạt  động  độc  lập.  NBS  1500  có  thể  kết  nối  trực  tiếp  với  các  máy  Horizon,  Horizon  Evolution  cũng  như  các  dòng máy  NBS  Desktop  ImageMaster  D40  và  ImageMaster  E-40.  NBS-1500  là  một  hệ  thống  đóng gói thẻ đầy  đủ  tính  năng,  linh  hoạt  theo  thiết  kế.  NBS  1500  có  thể  được  cấu  hình  để  đính kèm  một  vào thư chào mừng  hoặc  nó  có  thể  được  cấu  hình  để  gắn  một  thẻ  được  vào phong bì với  14  ấn phẩm tùy  chọn  bên  trong  một  phong  bì.

NBS-1500  có tốc độ tới  1700  thẻ  mỗi  giờ  (cph).  NBS-1500  bưu  phẩm  hỗ  trợ  hoạt  động  trực  tuyến  và  ngoại  tuyến.  Người  vận  hành  dễ  dàng  chuyển  đổi  mà  không  cần  dụng  cụ.  Phần  mềm  điều  khiển  Smart  Mailer  mạnh  mẽ  nhưng  sử  dụng  đơn  giản.  Tận  dụng  Microsoft  Word  để  thiết  kế  thư chào mừng.
Thiết  kế  chắc  chắn  của  NBS-1500  Mailer  đảm  bảo  hệ  thống  của  bạn  sẽ  hoạt  động  ở  mức  cao  nhất  với  chi  phí  bảo  trì  thấp.

NBS-1500  cung  cấp  nhiều  công  nghệ  gấp  khác  nhau  (Gấp  chữ  C,  Gấp  chữ  Z  và  Gấp  chữ  V)  và  các  phần  chèn  bổ  sung  ở  các  định  dạng  khác  nhau.  Hỗ  trợ  tối  đa  14  ấn phẩm.  Có  thể  được  định  cấu  hình  để  thực  hiện  chèn  có  chọn  lọc  bằng  cách  sử  dụng  mã  vạch  bổ  sung  trên thư. 
Ngoài  ra,  NBS-1500  có  thể  gắn  tối  đa  4  thẻ  cho  phong bì.  Số  lượng  thẻ  trên  mỗi phong bì  có  thể  được  thay  đổi  nhanh  chóng  dựa  trên  một  trường  trong  tệp  dữ  liệu.

• Inline & Offline operation supported (operatchangeable)
• Card input magazine f400 flat ISO cards
• 225 Embossed cards
• Carrier (Paper) Buffer station
• No Paper Buffer yields System throughput up to 800 cph depending on carrier input device
• Three sheet paper buffer yields system throughput of 1700 cph
• Card readback capabilities:
- Magnetic stripe both LoCo, HiCo JIS
- Contact Smart card
- Contactless Smart Card
- 1D Top Barcode ° 2D Top Barcode
• Carrier barcode verification
• Card Affixing station using a double sided sticky label
• Configurable to support A4 US letter size 80-120gr.
• SmartMailer software