Truy cập cửa Virdi - Hàn Quốc

AC5000plus Thiết bị nhận dạng vân tay sinh trắc học IP65 AC5000plus Thiết bị nhận dạng vân tay sinh... Truy cập cửa Virdi - Hàn Quốc Xem chi tiết
AC5000plus Thiết bị nhận dạng vân tay sinh...

Truy cập cửa Virdi - Hàn Quốc

Bộ nhớ: 20.000 user

IP65 chống nước, chống bụi

Hỗ trợ đa ngôn ngữXem chi tiết
AC6000 Thiết bị nhận dạng vân tay, thẻ ra vào cao cấp AC6000 Thiết bị nhận dạng vân tay, thẻ ra vào... Truy cập cửa Virdi - Hàn Quốc Xem chi tiết
AC6000 Thiết bị nhận dạng vân tay, thẻ ra vào...

Truy cập cửa Virdi - Hàn Quốc

Bộ nhớ: 100.000 user

Màn hình cảm ứng

Tích hợp camera, nhận diện khuôn mặt

Hỗ trợ cameraXem chi tiết
AC1100 Thiết bị đọc Thẻ kết hợp Camera và Blutooth Mobile Key AC1100 Thiết bị đọc Thẻ kết hợp Camera và... Truy cập cửa Virdi - Hàn Quốc Xem chi tiết
AC1100 Thiết bị đọc Thẻ kết hợp Camera và...

Truy cập cửa Virdi - Hàn Quốc

Bộ nhớ: 200.000 user

Hỗ trợ Bluetooth

Màn hình cảm ứng

Nhận diện khuôn mặtXem chi tiết