Giải pháp OTP Card

Giải pháp OTP Card

Giải pháp    25/12/2018 14:54
Chia sẻ qua:
Giải pháp OPT card là giải pháp cung cấp số OTP khi giao dịch chỉ bằng một lần bấm trên thẻ OPT, bạn sẽ không phải chờ ngân hàng gửi tin nhắn khi giao dịch, hay phải dùng Token.

Được thiết kế với kích thước bằng thẻ tín dụng của bạn, Thẻ hiển thị OTP SafeNet là mã thông báo xác thực hai yếu tố tuân thủ OATH được thiết kế theo yếu tố hình thức thẻ tín dụng thuận tiện. Chỉ cần nhấn nút, Thẻ hiển thị OTP SafeNet tạo ra mật mã một lần duy nhất, bảo mật cao (OTP) và chỉ được liên kết với thẻ của bạn, cung cấp hệ số xác thực 'bạn có' để truy cập an toàn vào bất kỳ tài tài khoản cá nhân hay doanh nghiệp nào, có thể là đám mây, cổng web, VPN, ứng dụng tùy chỉnh hoặc môi trường ảo.

OTP được tạo bởi thẻ có thể được kết hợp với các yếu tố xác thực khác, chẳng hạn như mã PIN hoặc mật khẩu và thuộc tính theo ngữ cảnh, để tăng mức độ đảm bảo và đáp ứng nhiều quy định bắt buộc khác nhau.

Tự động quản lý xác thực hai yếu tố và tuân thủ

Được đồng bộ hóa với kho lưu trữ người dùng, Thẻ hiển thị OTP SafeNet giúp dễ dàng cung cấp, cập nhật và thu hồi quyền của người dùng mà không cần can thiệp thủ công. Nhiều lựa chọn mẫu và báo cáo tự động tạo điều kiện cho việc kiểm tra và tuân thủ các bước bảo mật.

Thẻ hiển thị SafeNet OTP có sẵn với:

SafeNet Trusted Access, dịch vụ quản lý truy cập đám mây cung cấp đăng nhập một lần được bảo mật bởi các chính sách truy cập chi tiết.
Dịch vụ xác thực SafeNet, cung cấp dịch vụ xác thực an toàn cao tự động hoàn toàn tự động mà không thay đổi cơ sở hạ tầng hiện tại của bạn.