Thẻ lau

  • Hãng sản xuất:
  • Bảo hành:
  • Lượt xem: 59

Hiệu xuất làm sạch cao

Nâng cao hiệu xuất làm việc, cũng như tuổi thọ của máy

Làm sạch đầu in, tránh bụi bẩn xâm nhập làm hỏng đầu in của máy

Làm sạch các bộ phận tham gia vào quá trình sản xuất thẻ

Có thể sử dụng cho cả máy in và máy dập thẻ