Giải pháp về Chính phủ điện tử

Giải pháp về Chính phủ điện tử

Solution    08/10/2018 09:48
Chia sẻ qua:
TBHP là một trong những Công ty luôn tiên phong trong việc nghiên cứu và áp dụng các công nghệ hiện đại trên thẻ thông minh, hỗ trợ các dự án Chính phủ điện tử nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao hiệu quả quản lý cho các cơ quan Nhà nước.

Những công nghệ tiên tiến đang được Công ty TBHP đề xuất như:
Giải pháp nhận dạng bằng sinh trắc học (MoC – Matching on Card), Hạ tầng khóa công khai (PKI – Public Key Infrastructure)…
 
Các sản phẩm và giải pháp thẻ Chính phủ điện tử:

THẺ NHẬN DẠNG: CMT ND, Hộ chiếu…

GIAO THÔNG

AN SINH XÃ HỘI       

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng giao thông tại Việt Nam, các hệ thống và giải pháp vé/thẻ hiện đại cũng ra đời, thuận tiện hơn cho người tham gia giao thông đồng thời làm tăng hiệu quả và giảm chi phí quản lý. Các giải pháp hiện đại phục vụ giao thông như thẻ xe buýt, vé máy bay, vé tàu… và hệ thống thu phí cầu đường điện tử đang dần phổ biến và trở thành những công cụ đắc lực cho các nhà quản lý.

Với đội ngũ R & D hùng hậu được thành lập năm 2003, TBHP luôn luôn nghiên cứu để triển khai những ứng dụng mới nhất nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước

Hot News

Latest News