Giải pháp chuyển đổi thẻ EMV

Giải pháp chuyển đổi thẻ EMV

Solution    08/10/2018 10:02
Chia sẻ qua:
Cùng với xu thế chung của toàn cầu. Việc bảo mật thẻ tín dụng được sự quan tâm rất lớn từ các tổ chức tài chính ngân hàng nhỏ và lớn. Giải pháp EMV là một trong những giải pháp bảo mật tối ưu được nhiều tổ chức tài chính và ngân hàng tin dùng. Công ty TBHP là một trong những Công ty hàng đầu về việc tư vấn đào tạo và cung cấp giải pháp EMV cho các tổ chức và ngân hàng hiện nay.

Các giải pháp chuyển đổi thẻ EMV

  • Tư vấn tổng thể chuyển đổi EMV
  • Phần mềm chuẩn bị dữ liệu
  • Phần mềm cá thể hóa
  • Phần mềm kiểm thử
  • Thiết bị phần cứng phục vụ việc chuẩn bị dữ liệu và cá thể hóa thẻ EMV

Ứng dụng tích hợp trên thẻ EMV:

  • Mật khẩu sử dụng một lần OTP – One Time Password
  • Giải pháp xác thực sinh trắc học trên thẻ MoC – Match on Card
  • Tích hợp hệ thống khách hàng thân thiết (Loyalty), nhân viên (ID)… trên thẻv

Hot News

Latest News