PXR-A1M Series

  • Hãng sản xuất:
  • Bảo hành: 12 Tháng
  • Lượt xem: 13

Phù hợp với ISO 14443A, hỗ trợ thẻ MIFARE. Cung cấp các giao diện kết nối khác nhau để kết nối với các bộ điều khiển cho các yêu cầu side khác nhau. Cung cấp giao diện truyền thông RS-485 để cài đặt đường dài. (PXR-A1MS)