Máy dập thẻ Embosser 1000

  • Hãng sản xuất:
  • Bảo hành: 12 tháng.
  • Lượt xem: 42


EMBOSSER 1000 là bộ phận dập nổi bằng thẻ PVC của dòng sản phẩm dập nổi thẻ CIM được thử nghiệm.

Máy dập nổi thẻ này có thể có được cá nhân hóa thẻ nhựa tùy biến cao: có thể quản lý dập nổi, đổ đầy và lật,
dải từ và / hoặc tiếp xúc và mã hóa thẻ thông minh không tiếp xúc thành một dòng thẻ duy nhất.

Hơn nữa, EMBOSSER 1000 có thể được cấu hình với các ký tự dập nổi đặc biệt để cá nhân hóa VISA, MasterCard, và các thẻ tín dụng quốc tế khác cũng với các ký tự theo quốc gia cụ thể và thực hiện cá nhân hóa đồng thời hai lần ở mặt trước và mặt sau của thẻ