High security printer Matica

Máy in bảo mật S3200HD Máy in bảo mật S3200HD High security printer Matica See details
Máy in bảo mật S3200HD

High security printer Matica

600 dpi

200 thẻ (30 mil)

Tối đa 75 thẻ (30 mil)See details
Máy in chuyển đổi XID9600e - Matica Máy in chuyển đổi XID9600e - Matica High security printer Matica See details
Máy in chuyển đổi XID9600e - Matica

High security printer Matica

600 dpi

Một mặt YMCK: 29 giây/thẻ

1 x 350 thẻ. có thể nâng cấp 4 FEMs (4 x 350 thẻ)

100 thẻSee details