Tại sao chọn TBHP?

Genuine product

Genuine product

Văn hóa của TBHP là hướng đến lợi ích của tập thể, gắn kết nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống, thúc đẩy mỗi cá nhân trong Công ty làm việc hăng say và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của công ty.
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là vấn đề được TBHP đặc biệt quan tâm.

Qua 10 năm phát triển, nhiều truyền thống và giá trị tốt đẹp đã hình thành, đưa TBHP trở thành một công ty có nhiều nét văn hóa đặc sắc và độc đáo, là niềm vui khi khi cống hiến và hăng say làm việc nghiên cứu đóng góp quan trọng vào thành công của Công ty đến thời điểm này và về sau
Thông qua các hoạt động văn hóa được tổ chức thường xuyên, không những các giá trị truyền thống được duy trì và phát huy mà nhu cầu đời sống tinh thần của CBNV cũng được đáp ứng, tạo cho họ sự phấn khởi trong công việc kinh doanh ngày càng áp lực hơn.

Văn hóa TBHP trước hết là văn hóa ứng xử TBHP , là tinh thần mà mỗi người trong Công ty hướng tới: Với tinh thần xây dựng – cống hiến – say mê.