Đầu đọc thẻ Hundure

PXR-92E Series PXR-92E Series Đầu đọc thẻ Hundure Xem chi tiết
PXR-92E Series

Đầu đọc thẻ Hundure

Chuẩn thẻ: 125 KHz (EM Compatible)

Khoảng cách đọc: 8-10 cm (max)

Cổng kết nối: T2 / Wiegand/ RS-485

Chuẩn chống nước: IP65Xem chi tiết
PXR-92M(K)L Series PXR-92M(K)L Series Đầu đọc thẻ Hundure Xem chi tiết
PXR-92M(K)L Series

Đầu đọc thẻ Hundure

Chuẩn thẻ: Mifare (13.56 MHz)

Khoảng cách đọc: 3-5 cm(max)

Cổng vào: 3 Sensors (DoSensx 1、Exit Button x 1、Case Sensx 1)

Cổng ra: Relay x 1 ( DoLock )

Chống nước: IP 65Xem chi tiết
PXR-92MT PXR-92MT Đầu đọc thẻ Hundure Xem chi tiết
PXR-92MT

Đầu đọc thẻ Hundure

Chuẩn thẻ: Mifare (13.56 MHz)

Khoảng cách đọc: 3-5 cm (max)

Cổng đầu vào: Case Sensx 1

Chống nước: IP 65Xem chi tiết
PXR-92E(K)L Series PXR-92E(K)L Series Đầu đọc thẻ Hundure Xem chi tiết
PXR-92E(K)L Series

Đầu đọc thẻ Hundure

Chuẩn thẻ: EM (125Khz)

Khoảng cách đọc: 8-10 cm

Cổng kết nối: RS-485

Chuẩn chống nước: IP65Xem chi tiết
PXR-93M(K)L Series PXR-93M(K)L Series Đầu đọc thẻ Hundure Xem chi tiết
PXR-93M(K)L Series

Đầu đọc thẻ Hundure

Chuẩn thẻ: Mifare (13.56 MHz)

Khoảng cách đọc: 3-5 cm(max)

Cổng giao tiếp: RS-485

Chuẩn chống nước: IP65Xem chi tiết
PXR-92MK Series PXR-92MK Series Đầu đọc thẻ Hundure Xem chi tiết
PXR-92MK Series

Đầu đọc thẻ Hundure

Chuẩn thẻ: Mifare (13.56 MHz)

Khoảng cách đọc: 3-5 cm

Bàn phím: 12 Key(0-9, *, #)

Chống nước: IP 65Xem chi tiết
PXR-92 PXR-92 Đầu đọc thẻ Hundure Xem chi tiết
PXR-92

Đầu đọc thẻ Hundure

Cổng đầu vào: 3 cảm biến (Cảm biến cửa x 1; Nút thoát x 1; Case Sensx 1)

Cổng đầu vào (có sẵn): Rơle x 1 (Khóa cửa)

Cổng đầu ra (mở rộng): Đầu ra OC x 2 (Khóa cửa / Báo động, ACU-30/90 bên ngoài)

Tốc độ truyền: 19.200 bps-N-8-1

Chuẩn bảo vệ: IP 65Xem chi tiết
PXR-A1M Series PXR-A1M Series Đầu đọc thẻ Hundure Xem chi tiết
PXR-A1M Series

Đầu đọc thẻ Hundure

Chuẩn thẻ: Mifare (13.56 MHz)

Khoảng cách đọc: 3-5 cm

Cổng kết nối: Wiegand/ RS-485

Cổng vào: Case Sensx 1Xem chi tiết