Ribbon hãng Matica Ribbon hãng Matica

Giá : Liên hệ Download

Ribbon hãng Matica

Giá : Liên hệ Download

  • Ribbon màu
  • Ribbon đơn sắc
  • Ribbon khắc chìm
  • Ribbon phủ nhũ
  • Vui lòng dowload Brochure để xem chi tiết
Ribbon phủ nhũ in chìm - Datacard Ribbon phủ nhũ in chìm - Datacard

Giá : Liên hệ Download

Ribbon phủ nhũ in chìm - Datacard

Giá : Liên hệ Download

  • Phủ nhũ vàng, bạc
  • In chìm khắc chìm
  • Hãng sản xuất Datacard
     
Thẻ lau - Matica Thẻ lau - Matica

Giá : Liên hệ Download

Thẻ lau - Matica

Giá : Liên hệ Download

Thẻ lau dành cho máy phát hành thẻ của Matica

Thẻ lau - Datacard Thẻ lau - Datacard

Giá : Liên hệ Download

Thẻ lau - Datacard

Giá : Liên hệ Download

Thẻ lau dành cho hệ thống phát hành thẻ Datacard