Hệ thống phát hành thẻ EMV S5000E Hệ thống phát hành thẻ EMV S5000E

Giá : Liên hệ Download

Hệ thống phát hành thẻ EMV S5000E

Giá : Liên hệ Download

 • Công suất dập 400 thẻ/ giờ
 • Khay đầu vào: 250 thẻ
 • Khay đầu ra: 200 thẻ
 • Trống dập: 100 ký tự (Dập nổi và/ hoặc in chìm)
 • Option: Mã chip, mã từ, trống 114 ký tự
Máy dập nổi phủ nhũ S5200E Máy dập nổi phủ nhũ S5200E

Giá : Liên hệ Download

Máy dập nổi phủ nhũ S5200E

Giá : Liên hệ Download

 • Tốc độ: 500 thẻ/ giờ (mã hóa, in nhiệt, dập nổi, phủ nhũ)
 • Đầu vào: 600 thẻ
 • Đầu ra: 600 thẻ
 • Trống dập:114 ký tự
   
Hệ thống phát hành thẻ S6000ZT Hệ thống phát hành thẻ S6000ZT

Giá : Liên hệ Download

Hệ thống phát hành thẻ S6000ZT

Giá : Liên hệ Download

 • Hệ thống phát hành thẻ
 • Tốc độ lên tới: 600 thẻ/ giờ
 • Module dập nổi, khắc chìm, phủ nhũ
 • Khay chứa lên tới 600 thẻ
 • Có khả năng mở rộng với hệ thống MS6000
Hệ thống đóng gói MS6000 Hệ thống đóng gói MS6000

Giá : Liên hệ Download

Hệ thống đóng gói MS6000

Giá : Liên hệ Download

 • Tốc độ đóng gói: 1000 thẻ/giờ
 • Thẻ đầu vào: 250 thẻ
 • Kích thước giấy: A4 or US Letter
   
Hệ thống S6200E Hệ thống S6200E

Giá : Liên hệ Download

Hệ thống S6200E

Giá : Liên hệ Download

S6200E là hệ thống được thiết kế phù hợp với việc phát hành thẻ với khối lượng vừa phải, S6200E được thiết kế linh hoạt cho phép đạt hiệu quả cao trong phát hành thẻ tài chính ngân hang

Hệ thống phát hành thẻ S6200GE Hệ thống phát hành thẻ S6200GE

Giá : Liên hệ Download

Hệ thống phát hành thẻ S6200GE

Giá : Liên hệ Download

 • Máy dập nổi tích hợp cả in nhiệt
 • Tốc độ: 600 thẻ/ giờ (mã hóa, in nhiệt, dập nổi, phủ nhũ)
 • Đầu vào: 600 thẻ
 • Đầu ra: 600 thẻ
 • Trống dập: 98 ký tự dập nổi và khắc chìm
 • In nhiệt độ phân giải: 300dpi
Hệ thống cá thể hóa thẻ S7000 Hệ thống cá thể hóa thẻ S7000

Giá : Liên hệ Download

Hệ thống cá thể hóa thẻ S7000

Giá : Liên hệ Download

 • Hệ thống phát hành thẻ
 • Dùng cho hệ thống tài chính
 • Công ty bảo hiểm
 • Tổ chức xã hội
Hệ thống đóng gói thẻ MS7000 Hệ thống đóng gói thẻ MS7000

Giá : Liên hệ Download

Hệ thống đóng gói thẻ MS7000

Giá : Liên hệ Download

Có nhiều tính năng độc đáo dựa trên nền tảng vững chắc của Matica.

Máy dập nổi S3000GE Máy dập nổi S3000GE

Giá : Liên hệ Download

Máy dập nổi S3000GE

Giá : Liên hệ Download

 • Máy dập nổi tích hợp cả in nhiệt
 • Tốc độ: 75s/ thẻ (mã hóa, in nhiệt, dập nổi, phủ nhũ)
 • Đầu vào: 80 thẻ
 • Đầu ra: 50 thẻ
 • Trống dập: 150 ký tự
 • In nhiệt độ phân giải: 300dpi 

Máy dập nổi và phủ nhũ S3100 Máy dập nổi và phủ nhũ S3100

Giá : Liên hệ Download

Máy dập nổi và phủ nhũ S3100

Giá : Liên hệ Download

 • Tốc độ: 30s/ thẻ
 • Khay đầu vào: 80 thẻ
 • Khay đầu ra: 50
 • Trống dập nổi: 80 hoặc 160 ký tự
 • Tùy chọn: Mã từ, thẻ thông minh
Máy phát hành thẻ S3500 Máy phát hành thẻ S3500

Giá : Liên hệ Download

Máy phát hành thẻ S3500

Giá : Liên hệ Download

S3500 là hệ thống được thiết kế linh hoạt cho việc phát hành thẻ với số lượng vừa và nhỏ, cho phép vừa in thẻ, dập thẻ và mã hóa theo cái module.

Tùy theo yêu cầu khách hàng có thể có các lựa chọn khác nhau trong các module như in thẻ, dập thẻ, mã hóa thẻ.

Máy dập nhãn mác kim loại C310 Máy dập nhãn mác kim loại C310

Giá : Liên hệ Download

Máy dập nhãn mác kim loại C310

Giá : Liên hệ Download

 • Công suất: 100 bản/ giờ
 • Kích thước miếng kim loại: 50.5 x 28 x 0.9mm
 • Kích thước miếng kim loại: 57.3 x 32 x 0.4mm
 • Trống dập: 60 ký tự
 • Dùng dập nhãn mác bằng kim loại