Ruy băng khắc chìm mặt sau

  • Hãng sản xuất:
  • Bảo hành:
  • Lượt xem: 9

Với khắc chìm 7 kí tự mặt sau: Khoảng 2000 thẻ

Với khắc chìm 35 kí tự mặt sau: khoảng 800 thẻ

2 màu cơ bản đen và trắng.