ONELAN cung cấp DCE system cho hai khách hàng mới

ONELAN cung cấp DCE system cho hai khách hàng mới

Giải pháp    08/10/2018 08:51
Chia sẻ qua:
ONELAN đã cung cấp cho 2 khách hàng hệ thống DCE để hỗ trợ hệ thống quản lý tài khách sạn của kahcs hàng, Micros Fidelio Opera và Newmarket Delphi.

ONELAN đã cung cấp cho 2 khách hàng hệ thống DCE để hỗ trợ  hệ thống quản lý tài khách sạn của kahcs hàng, Micros Fidelio Opera và Newmarket Delphi . Các hệ thống này được thiết kế để đáp ứng yêu cầu củahệ thống chuỗi khách sạn của họ.
Các kết nối mới cho phép người dùng đưa thông tin sự kiện từ headoffice của họ tới chuỗi hệ thống khách sạn và truyền trực tiếp tới màn hình digital signage của họ. Điều này giúp lược bỏ việc nhập dữ liệu thủ công qua đó đảm bảo thông tin hiển thị chính xác và kịp thời. 
Trair nghiệm  khách hàng được tăng rất nhiều như các thông tin có liên quan trực tiếp có thể được gửi đến các địa điểm cụ thể. Ngoài ra việc sử dụng màn hình đồ họa cao cho hiển thị rõ nét và có thể được tùy chỉnh bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn HTML .