Máy in thẻ ID - Membership

Evolis Zenius Evolis Zenius Máy in thẻ ID - Membership Xem chi tiết
Evolis Zenius

Máy in thẻ ID - Membership

Độ phân giải: 300dpi

Phương thức in: 1 mặt tràn lề

Tốc độ in màu: 120-150 thẻ/h

Tốc độ in đơn sắc: 400 - 500 thẻ/h

Khay chứa thẻ: Đầu vào 50 thẻ - Đầu ra 20 thẻXem chi tiết
Evolis Primacy Evolis Primacy Máy in thẻ ID - Membership Xem chi tiết
Evolis Primacy

Máy in thẻ ID - Membership

Độ phân giải: 300dpi

Phương thức in: 1 mặt trực tiếp

Tốc độ in màu: 190 - 225 thẻ/h

Tốc độ in đơn sắc: 800 - 1000 thẻ/hXem chi tiết
Máy in thẻ Espresso Máy in thẻ Espresso Máy in thẻ ID - Membership Xem chi tiết
Máy in thẻ Espresso

Máy in thẻ ID - Membership

Độ phân giải: 300dpi

Tốc độ in: 260 thẻ/ giờ

Khay đầu vào: 100 thẻ

Khay đầu ra: 50 thẻ

Option: Mã từ, chipXem chi tiết