CIM - ITALY

Máy dập thẻ Embosser 1000 Máy dập thẻ Embosser 1000 CIM - ITALY Xem chi tiết
Máy dập thẻ Embosser 1000

CIM - ITALY

Trống dập 105 kí tự hoặc 120 kí tự theo yêu cầu khách hàng

Dập nổi mặt trước hoặc khắc chìm mặt sau hoặc cả 2 bề mặt thẻ.

Mã hóa từ: 3-track ISO HiCo / LoCo, JIS2

EMV - kết hợp cá thẻ hóa thẻ contact và contactlessXem chi tiết
Máy dập nổi EMBOSSER 2000 Máy dập nổi EMBOSSER 2000 CIM - ITALY Xem chi tiết
Máy dập nổi EMBOSSER 2000

CIM - ITALY

Trống dập 210 kí tự

Khắc chìm mặt trước, mặt sau trong 1 bước

Mã hóa từ: 3-track ISO HiCo / LoCo, JIS2

EMV - kết hợp cá thẻ hóa thẻ contact và contactless

Phủ nhũ mặt trước đa màu: Bạc, vàng, đen...Xem chi tiết
Maxima 821 - 821 T Maxima 821 - 821 T CIM - ITALY Xem chi tiết
Maxima 821 - 821 T

CIM - ITALY

2 mẫu có sẵn: 821T (có Tipper) hoặc 821 (không có Tipper)

Trống dập: 60/80 hoặc 105 kí tự

Mã hóa từ: 3-track ISO HiCo / LoCo, JIS2

EMV - kết hợp cá thẻ hóa thẻ contact và contactlessXem chi tiết
Maxima 120i Maxima 120i CIM - ITALY Xem chi tiết
Maxima 120i

CIM - ITALY

Trống 120 kí tự

Dập nổi mặt trước hoặc khắc chìm mặt sau hoặc cả 2 bề mặt thẻ.

Mã hóa từ: 3-track ISO HiCo / LoCo, JIS2

EMV - kết hợp cá thẻ hóa thẻ contact và contactlessXem chi tiết
Máy dập nổi HS 8000 Máy dập nổi HS 8000 CIM - ITALY Xem chi tiết
Máy dập nổi HS 8000

CIM - ITALY

Tối đa 3 x105 ký tự trống

Lật qua mô-đun để in trước và sau

In nhiệt đơn sắc

EMV - kết hợp cá thẻ hóa thẻ contact và contactless

Mã hóa từ: 3-track ISO HiCo / LoCo, JIS2Xem chi tiết
Máy dập nổi Combi 1000 Máy dập nổi Combi 1000 CIM - ITALY Xem chi tiết
Máy dập nổi Combi 1000

CIM - ITALY

Trống dập 105 kí tự

Dập nổi mặt trước hoặc khắc chìm mặt sau hoặc cả 2 bề mặt thẻ.

Mã từ: ISO, 3 tracks HiCo/LoCo, JIS2 Contact và contacless

EMV - kết hợp cá thẻ hóa thẻ contact và contactlessXem chi tiết
Hệ thống đóng gói CAM 8080 Hệ thống đóng gói CAM 8080 CIM - ITALY Xem chi tiết
Hệ thống đóng gói CAM 8080

CIM - ITALY

Hiệu xuất làm việc lên tới 1.800 thẻ/giờ

Các module kiểm tra dữ liệu thẻ

Hiệu năng làm việc uy tín và đảm bảo

Kết hợp với các giải pháp phát hành thẻ tập trungXem chi tiết